Online-kurser

Nedenfor er der 12 videoer, som udgør kurset i energiregnskabet, 10 videoer der udgør kurset i fremskrivning af energiregnskaber, 9 videoer der udgør kurset i "Stærkstrøm" og 44 videoer der udgør kurset i el- og varmeproduktionsteknologier. Energiregnskabsvideoerne og videoerne i el- og varmeteknologikurset har i gennemsnit en varighed på 20 minutter. Videoerne tilknyttet Stærkstrømskurset er længere, og varer i gennemsnit ca. 45 minutter.

På kurset: "Energiregnskaber" lærer I, hvordan energisystemet er opbygget, og I lærer at opstille et energiregnskab

På kurset: "Fremskrivning" får I viden om, hvordan man laver en model, der fremskriver et historisk energiregnskab, og I lærer at udvikle den fremskrivningsmodel for det danske energisystem, der ligger her på platformen

På kurset: "Stærkstrøm" lærer I om hvordan elnettet er opbygget. I lærer endvidere om aktiv og reaktiv effekt, og hvordan strømmen kan transformeres fra et spændingsniveau til et andet.

På kurset: "El- og varmeproduktionsteknologier" får I en gennemgang af virkemåden af de fleste el- og varmeproduktionsteknologier. Hvordan omdannes den primære energi til el og varme, og hvordan beregner man Levelized Cost of Electricity for teknologierne. I lærer også, hvordan man kan analysere, hvordan teknologierne konkurrerer med hinanden på elmarkedet.

Med hensyn til energiregnskabskurserne vil jeg opfordre til, at I går sammen med nogle kollegaer på tværs i jeres organisation og lave en "studiegruppe", hvor I hver for sig ser 2 - 3 videoer hver uge, og mødes fredag eftermiddag og drøfter dem. Det vil være en super måde, at få skabt et fællesskab omkring energiregnskaber og energiplanlægning.

Stærkstrømskurset er primært henvendt til generalister inden for energiområdet, som vil have tilstrækkeligt med viden til at kunne kommunikere med Stærkstrøms-ingeniører. Denne kommunikation er vigtig for at sikre at el-infrastrukturen udbygges optimalt i forbindelse med den grønne omstilling.

El- og varmekurset er for dem, der ønsker at få mere viden om hvordan el- og varmeproduktionsteknologierne fungerer. Man behøver ikke gennemgå alle lektionerne. Man kan udvælge de teknologier, man interesserer sig for.

Hvis der opstår nogle spørgsmål, som I ønsker svar på, så send en mail til Strategirummet.

 

Introduktion til K1.jpg

Kursus: Energiregnskaber

Introduktion
K1V1.jpg

Kursus: Energiregnskaber

Video 1
Opgaver til video 1 (Energiregnskaber).jpg

Opgaver til video 1

Opgaver til video 2
K1V2.jpg

Kurset: Energiregnskaber

Video 2
Opgaver til video 2 (Energiregnskaber).jpg

Opgaver til Video 2

Opgaver til Video 2
K1V3.jpg

Kursus: Energiregnskab

Video 3
Opgaver til video 3 (Energiregnskaber).jpg

Opgaver til Video 3

Opgaver til Video 3
K1V4.jpg

Kursus: Energiregnskab

Video 4
Opgaver til video 4 (Energiregnskaber).jpg

Opgaver til Video 4

Opgaver til Video 4
K1V5.jpg

Kursus: Energiregnskaber

Video 5
Opgaver til video 5 (Energiregnskaber).jpg

Opgaver til Video 5

Opgaver til Video 5
K1V6.jpg

Kurset: Energiregnskaber

Video 6
Opgaver til video 6 (Energiregnskaber).jpg

Opgaver til Video 6

Opgaver til Video 6
K1V7.jpg

Kursus: Energiregnskaber

Video 7
Opgaver til video 7 (Energiregnskaber).jpg

Opgaver til Video 7

Opgaver til Video 7
K1V8.jpg

Kursus: Energiregnskaber

Video 8
K1V9.jpg

Kursus: Energiregnskaber

Video 9
K1V10.jpg

Kursus: Energiregnskaber

Video 10
K1V11.jpg

Kursus: Energiregnskaber

Video 11
K1V12.jpg

Kursus: Energiregnskaber

Video 12
Introduktion til K1.jpg

Kursus: Fremskrivning

Introduktion
K2V1.jpg

Kursus: Fremskrivning

Video 1
K2V2.jpg

Kursus: Fremskrivning

Video 2
K2V3.jpg

Kursus: Fremskrivning

Video 3
K2V4.jpg

Kursus: Fremskrivning

Video 4
K2V5.jpg

Kursus: Fremskrivning

Video 5
K2V6.jpg

Kursus: Fremskrivning

Video 6
K2V7.jpg

Kursus: Fremskrivning

Video 7
K2V8.jpg

Kursus: Fremskrivning

Video 8
K2V9.jpg

Kursus: Fremskrivning

Video 9
K2V10.jpg

Kursus: Fremskrivning

Video 10
Introduktion til Stærkstrøm.jpg

Kursus: Stærkstrøm

Introduktion til Stærkstrøm
Lektion 1 Stærkstrøm.jpg

Kursus Stærkstrøm

Lektion 1
Lektion 2 - Stærkstrøm.jpg

Kursus: Stærkstrøm

Lektion 2
Lektion 3 - Stærkstrøm.jpg

Kursus: Stærkstrøm

Lektion 3
Lektion 4 - Stærkstrøm.jpg

Kursus: Stærkstrøm

Lektion 4
Lektion 5 - Stærkstrøm.jpg

Kursus: Stærkstrøm

Lektion 5
Lektion 6 - Stærkstrøm.jpg

Kursus: Stærkstrøm

Lektion 6
Lektion 7 - Stærkstrøm.jpg

Kursus: Stærkstrøm

Lektion 7
Lektion 8 - Stærkstrøm.jpg

Kursus: Stærkstrøm

Lektion 8
Billede1.jpg

ELVA - Lektion 1

Sol og Solceller
Billede2.jpg

ELVA - Lektion 1

Solressourcer
Billede3.jpg

ELVA - Lektion 1

Solceller
Billede4.jpg

ELVA - Lektion 1

Solceller i praksis
Lektion2Billede5.jpg

ELVA - Lektion 2

Hvad er varme
Billede6.jpg

ELVA - Lektion 2

Termisk solvarme
Billede7.jpg

ELVA - Lektion 2

Solfangere
Billede8.jpg

ELVA - Lektion 2

Passiv solvarme
Billede3billede9.jpg

ELVA - Lektion 3

Geotermi
Billede11.jpg

ELVA - Lektion 3

Geotermi i praksis
Billede12.jpg

ELVA - Lektion 3

Teori vedr. varmepumper
Billede13.jpg

ELVA - Lektion 3

Varmepumper i praksis
Lektion4Billede14.jpg

ELVA - Lektion 4

Bindingsenergier
Billede15.jpg

ELVA - Lektion 4

Forbrænding
Billede16.jpg

ELVA - Lektion 4

Dampturbinen
Lektion 4 CO2-rensning.jpg

ELVA - Lektion 4

CO2-rensning
Lektion5Billede18.jpg

ELVA - Lektion 5

Energien i vandkraft
Billede19.jpg

ELVA - Lektion 5

Udnyttelse af vandkraft
Billede20.jpg

ELVA - Lektion 5

Bølge- og tidevandskraft
Lektion6Billede22.jpg

ELVA - Lektion 6

Energien i vinden
Billede23.jpg

ELVA - Lektion 6

Energien i vinden (praksis)
Billede24.jpg

ELVA - Lektion 6

Vindmølle teori
Billede25.jpg

ELVA - Lektion 6

Vindmøller i praksis
Lektion7Billede26.jpg

ELVA - Lektion 7

Energien i fission
Billede27.jpg

ELVA - Lektion 7

Energien i fusion
Billede28.jpg

ELVA - Lektion 7

Atomkraftværker
Lektion8Billede30.jpg

ELVA - Lektion 8

Brint som energibærer
Billede31.jpg

ELVA - Lektion 8

Brændselsceller
Billede32.jpg

ELVA - Lektion 8

Elektrolyse
Billede33.jpg

ELVA - Lektion 8

Power-to-X
Lektion9Billede34.jpg

ELVA - Lektion 9

Biomasse veje og potentialer
Billede35.jpg

ELVA - Lektion 9

Forbrænding af biomasse
Billede36.jpg

ELVA - Lektion 9

Forgasning og forbrænding
Billede37.jpg

ELVA - Lektion 9

produktion af biogas
Lektion10Billede38.jpg

ELVA - Lektion 10

Beregning af LCOE
Billede39.jpg

ELVA - Lektion 10

Elmarkedet
Billede40.jpg

ELVA - Lektion 10

70 % målet
Billede41.jpg

ELVA - Lektion 10

Teknologi- og projektudvikling