Billede1 - Regnskab - da.jpg
Billede2 - Regnskab - da.jpg
Billede3 - Regnskab - da.jpg
Billede4 - Regnskab - da.jpg
Billede5 - Regnskab - da.jpg

Du er nu på Strategirummets hjemmeside

Videoundervisning (1).png

Erfaringer med brug af visualiseringen

Erfaring
Tutorial (1).png

Vejledning i visualiseringen

Vejledning
Visualisering 2.png

Vælg det regnskab, du vil se

test
e2g-Model og data.jpg

Få vist jeres energi- og CO2-regnskab

Få vist jeres regnskab

Her er der yderligere informationer vedr. visualisering og kurser

Hvorfor er (1).png

Hvorfor e2g-format og hvordan

Hvorfor og hvordan
Videoundervisning (1).png

Online kurser (gratis)

Online kurser
Raadgivning (1).png

Hvem kan rådgive jer

Hvem kan rådgive jer
Nyheder (1).png

Nyheder

Nyheder

Energiregnskabet skal være omdrejningspunkt for den grønne omstilling

Energiregnskabet udarbejdes typisk af konsulenter og bruges til at følge op på udviklingen i få vigtige nøgletal såsom CO2-udledning, VE-andele mv. Det er et regneark, som kun konsulenterne kan gennemskue.

Men energiregnskabet har potentialet til at blive kendt og brugt af mange, som et fælles omdrejningspunkt for den grønne omstilling. Men det kræver, at de eksisterende regnskabs-formater udbygges med viden om energisystemet, og at regnskabet flyttes ud af Excel-arket og bliver visualiseret.

Energy-Together-konceptet forbinder grundlæggende undervisning i energisystemer med opbygning og fortolkning af energiregnskaber og til sidst med fremskrivning af energisystemer i forskellige typer planlægningsmodeller. Eleverne/studerende/ kursister/energimedarbejdere møder den samme struktur (energikort) fra de starter undervisningen til de slutter som eksperter i energisystemer.

Når de egentlige beslutningstagere inden for energiområdet får et kursus i e2g-konceptet kan de hurtigt lære at skrue på knapperne i fremskrivningsmodellen, således at det ikke længere alene er analytikerne, der får viden om det fremtidige energisystem, men viden også forankres hos beslutningstagerne.

På denne hjemmeside er det vist, hvordan energiregnskabet kan visualiseret i e2g-format, og der er eksempler på, hvordan energiregnskabet kan fremskrives. Der ligger endvidere en række gratis onlinekurser i energisystemet, elsystemet og i energiteknologier. 

Hvorfor skal energitjenesterne ind i regnskabet

I langt de fleste energiregnskaber slutter energistrømmene det sted, hvor energien forbruges i slutforbruget. Det gælder f.eks. IEA's og Energistyrelsens energiregnskaber. I energiregnskaberne kan man identificere tabene ved udvinding, konvertering og transport af energi. Men kan kan ikke se energitabene i slutforbruget. Det er her, de største energitab opstår. Derfor er det vigtigt, at energiregnskaberne udvides på en måde, så tabene i slutforbruget også bliver synlige. e2g-formatet og visualiseringen af energiregnskabet er forberedt for denne udvidelse. I kan f.eks. åbne visualiseringen af det danske energiregnskab, og se tabene i slutforbruget. Se en video om energitjeneste-begrebet via dette LINK