Fremskrivning af energiregnskabet

 

Nedenfor har I adgang til fire forskellige fremskrivningsmodeller i Excel-format med tilhørende vejledninger:

  1. e2g-scenariemodel for Danmark
  2. Fremskrivning af et kommunalt energiregnskab i PlanEnergi-format
  3. Fremskrivning af et kommunalt energiregnskab i Energi- og CO2-regnskabs-format
  4. Fremskrivning af det globale energiregnskab og IEA-lande energiregnskaber

For hver model er der et link til:

  • En kort brugervejledning (den samme for de to typer kommunale regnskaber og for Verden og IEA-lande)
  • Regneark med modellen
  • En lang brugervejledning med forklaring på, hvordan modellen er opbygget (også den samme for de to typer kommunale energi- og CO2-regnskaber og for Verden og IEA-lande). Findes ikke for e2g-scenariemodellen

Fremskrivningsmodellen er udviklet således, at et vilkårligt lands eller en vilkårlig kommunens historiske energi- og CO2-regnskaber kan indlæses i regnearket med "kopier og indsæt". Det tager 5 minutter, og så er landet eller kommunen klar til at bruge modellen med deres egne specifikke data. Det gælder alle lande, der leverer data til det Internationale Energi Agentur og de kommuner, der bruger PlanEnergi's balanceark, og dem der bruger data fra Energi- og CO2-regnskabet. Der kan endvidere uden problemer udvikles fremskrivningsmodeller, der er tilpasset andre typer energi- og CO2-regnskaber. 

Strategirummet tilbyder at leverer et Excel-ark med fremskrivningsmodellen for et bestemt land eller kommune 48 timer efter, at vi har modtaget en Excel-fil med de historiske data.

Prisen er 15.000 kr. for en kommune og 70.000 kr. for et land. Efterfølgende opdatering med nye historiske data koster 5.000 kr. 

Send en mail til fn@strategirummet.dk, hvis I ønsker mere information og hvis I ønsker at købe fremskrivningsmodellen.