Nyheder

Den 5. april 2021: Nye scenariemodeller på platformen

Nu kan du se videoer, der beskriver, hvordan du kan bruge scenariemodeller for kommunale  energiregnskaber, for Danmarks energisystem og for Verden og verdens lande. Du kan også downloade modellerne fra siden: Fremskrivningsmodel.

Selvom du ikke er ekspert i energisystemet, kan du med modellerne få et indtryk at, hvad det kræver for kommunerne, for hvert enkelt land og for hele verden at opfylde Paris-målene. 

Prøv modellerne!

Den 15. august 2020: Se visualiseringen af Energistyrelsens Basisfremskrivning BF20

Nu er Energistyrelsens Basisfremskrivning visualiseret på platformen. Her kan I se energistrømmene svarende et Energistyrelsens Frozen Policy Scenarie, og I kan se en visualisering af ændringerne i energistrømmene frem til 2030 ved at bruge knappen: "Vælg en anden visning". I får adgang til data ved mouseover energiformerne i bunden af visualiseringen.

Den 1. juli 2020: Projektet støttet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet er nu afsluttet

I dag har offentligheden fået adgang til den nye version af energi- og CO2-regnskabs-platformen, der erstatter udgaven fra 2015, som blev udviklet i et samarbejde mellem Insero og Strategirummet. Den nye udgave er både en vidensplatform og en visualiserings-platform. Der ligger viden om, hvordan man opstiller og bruger energi- og CO2-regnskaber, og hvordan man kan fremskrive energiregnskaber. Der ligger endvidere visualiseringer af regnskaberne for de partnere, der har deltaget i projektet og for regnskaber fra det Internationale Energi Agentur (IEA) samt for Energistyrelsens regnskaber for Danmark.

Platformen er nu klar til at der er mange flere danske og udenlandske virksomheder og organisationer, der stiller deres energi- og CO2-regnskaber til rådighed for offentligheden.